Лого
S5 MP3 Player - плагин joomla Mp3

В Чигирині з’явиться FM станція

Вона буде транслюватись на частоті 99 МГц, або, як ще називають, FM. Рішення про це прийняла Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Воно було ухвалене 20 вересня 2018 року, протокол № 25, рішення № 1553 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням  частоти 99,0 МГц у м. Чигирині Черкаської обл.»

В тексті рішення вказано. «З урахуванням рішення від 26.04.2018 № 595 «Про затвердження конкурсних умов»,  Національна  рада  рішенням  від  26.04.2018  №  596  оголосила  конкурс  на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

Оголошення  про  конкурс  опубліковано  17.05.2018  у  газеті  «ГОЛОС

УКРАЇНИ» № 89 (6844) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної

ради www.nrada.gov.ua.

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення

з використанням частоти 99,0 МГц у м. Чигирині Черкаської обл. було подано 2

заяви від: ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської обл. (Чигирин-99

FM); ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ («Гуцульське радіо»).

Національною  радою  встановлено,  що  статутні  документи  ТОВ  «ТРК

ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської обл. (Чигирин-99 FM); ТОВ «ПАРБАТ»,

м.  Київ  («Гуцульське  радіо»),  відповідають  статті  12  Закону  України  «Про

телебачення і радіомовлення», конкурсну гарантію, як обов’язкову умову участі у

конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк. 

На підставі пунктів а), б) частини чотирнадцятої статті 25 Закону України «Про

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської

обл. (Чигирин-99 FM), здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов,

зокрема надає перевагу програмам інформаційного, культурологічного, науково-

просвітницького  та  розважального  спрямування,  формат  програмної  концепції:

молодіжно-розважальний.

Національна  рада  вважає  за  необхідне  визнати  переможцем  конкурсу  на

отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,0 МГц у м. Чигирині

Черкаської  обл.  ТОВ  «ТРК  ХОЛОДНИЙ-ЯР»,  м.  Чигирин  Черкаської  обл.

(Чигирин-99 FM).

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України

«Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України «Про

Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і  радіомовлення»,  офіційними

даними  Державної  служби  статистики  на  01.01.2018  (чисельність  наявного

населення  України),  враховуючи  План  розвитку  національного

телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від

01.12.2010  №  1684  (із  змінами),  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України

20.12.2010 за № 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів

Національної ради, Національна рада

 

вирішила:

1.  Визнати  ТОВ  «ТРК  ХОЛОДНИЙ-ЯР»,  м.  Чигирин  Черкаської  обл.

(Чигирин-99  FM),  переможцем  конкурсу  на  отримання  ліцензії  на  мовлення  з

використанням  частоти  99,0  МГц  у  м.  Чигирині  Черкаської  обл.,  потужність

передавача  –  0,1  кВт,  територія  розповсюдження  програм  –  м.  Чигирин  та

Чигиринський  район,  місце  встановлення  передавача  –  м.  Чигирин,  вул.

Каменоломна, 13-а,  обсяг  мовлення  – 24 години  на  добу, за умови  виправлення

технічних помилок, які є в заявних документах ТРО.

2. Видати ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської обл. (Чигирин-

99 FM), ліцензію на мовлення з використанням частоти 99,0 МГц у м. Чигирині

Черкаської  обл.,  потужність  передавача  –  0,1  кВт,  територія  розповсюдження

програм – м. Чигирин та Чигиринський район, місце встановлення передавача – м.

Чигирин, вул. Каменоломна, 13-а, обсяг мовлення – 24 години на добу, відповідно

до  поданої  заяви  про  видачу  ліцензії  на  мовлення,  затвердженої  програмної

концепції  мовлення,  згідно  з  додатком  до  рішення,  конкурсних  умов,  строк  дії

ліцензії – 7 років, за умови виконання вимог пункту 1 рішення.

3.  Управлінню  фінансової  та  бухгалтерської  служби,  на  підставі  Методики

розрахунків  розмірів  ліцензійного  збору  за  видачу  або  продовження  строку  дії

ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії

провайдера  програмної  послуги,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів

України від 13.04.2011 № 412 (із змінами), нарахувати ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-

ЯР»,  м.  Чигирин  Черкаської  обл.  (Чигирин-99  FM),  ліцензійний  збір  за  видачу

ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,0 МГц у м. Чигирині Черкаської

обл.,  потужність  передавача  –  0,1  кВт,  територія  розповсюдження  програм  –  м.

Чигирин та Чигиринський район, обсяг мовлення – 24 години на добу. Врахувати

ваговий  коефіцієнт,  який  враховує  територію  мовлення  (N=  5  для  м.  Чигирин),

розмір  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб  на  момент  прийняття

рішення, програмну концепцію мовлення, сплату грошового внеску під конкурсну

гарантію.»

Як повідомив генеральний директор ТОВ «ТРК Холодний Яр» Гудзенко Юрій Миколайович радіо буде спрямоване на молодь. Також буде сприяти патріотичному вихованню. При цьому телетрансляції будуть цікавими, оригінальними. Все буде робиться для отримання більш широкої публіки слухачів.

 

Зі сторони редакції інтернет видання «Вмісті» - бажаємо колегам творчого натхнення, ентузіазму, добрих, гарних ідей!

Відео процесу голосування можна переглянути нижче з 1 год 32 хв.

 

Коментарі  

+2 #1 Тетяна 25.09.2018, 20:23
це буде лише радіо трансляція чи і телебачення?
Цитата

Додати коментар